07/01/2017 – Thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.0, iTaxviewer 1.3.0

Nâng cấp ứng dụng iHTKK – Hỗ trợ khai thuế qua mạng phiên bản 3.4.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0. Chi tiết hướng dẫn thủ tục Hoàn thuế Điện tử. Đăng ký tờ khai 01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách[xem thêm …]

06/01/2017 – Thông báo tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng

Từ 17h00 ngày 6/1/2017 tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng. Doanh nghiệp không thể truy cập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn đến hết ngày 8/1/2017. Nội dung cập nhật hệ thống Thuế ngày 06/01/2017. Nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử tại 13 Cục Thuế. Chi tiết[xem thêm …]

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO   V/v: Nâng cấp ứng dụng HTKK (hỗ trợ kê khai thuế) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ Tổng[xem thêm …]

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.4.0, iHTKK PHIÊN BẢN 3.3.0,  iTAXVIEWER PHIÊN BẢN 1.2.0

Tải xuống phần mềm htkk - hỗ trợ kê khai

Tổng cục Thuế  thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, đáp ứng yêu[xem thêm …]

Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển công nghệ của doanh nghiệp

Ngày 18/8/2016,Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3730/TCT-CS về việc giới thiệu Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016) hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công[xem thêm …]