NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.4.0, iHTKK PHIÊN BẢN 3.3.0,  iTAXVIEWER PHIÊN BẢN 1.2.0

Tải xuống phần mềm htkk - hỗ trợ kê khai

Tổng cục Thuế  thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, đáp ứng yêu[xem thêm …]