NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.4.0, iHTKK PHIÊN BẢN 3.3.0,  iTAXVIEWER PHIÊN BẢN 1.2.0

Tải xuống phần mềm htkk - hỗ trợ kê khai

Tổng cục Thuế  thông báo đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, cụ thể như sau:

 1. Nâng cấp các ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.0 và HTKK phiên bản 3.4.0
 2. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế TNCN bao gồm:
 • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm thu phí tích lũy, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác) mẫu số 01/XSBHĐC và phụ lục 01-1/BK-XSBHĐC kèm theo.
 • Tờ khai thuế TNCN (áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế) mẫu số 02/KK-TNCN.
 • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN.
 • Tờ khai thuế năm (áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm) mẫu số 01/TKN-XSBHĐC.
 • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú) mẫu số 06/TNCN.
 • Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay) mẫu số 01/TTS và phụ lục 01-1/BK-TTS đính kèm.
 • Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) mẫu số 01/CNKD và phụ lục 01-1/BK-CNKD kèm theo.
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 01/BC-SDHD-CNKD.

Lưu ý: Đối với mẫu 01/TTS, 01/CNKD, chỉ hỗ trợ cho tổ chức khai thay kê khai điện tử trên iHTKK.

 1. Nâng cấp các chức năng kê khai quyết toán thuế bao gồm các tờ khai sau:
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, mẫu số 02/QTT-TNCN và phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN kèm theo.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN và các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN kèm theo.
 • Danh sách cá nhân nhận thu nhập (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN) mẫu số 05/DS-TNCN
 • Nâng cấp chức năng hỗ trợ in Quyết toán thuế cho cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN từ tờ khai quyết toán TNCN mẫu 05/QTT-TNCN.
 • Nâng cấp chức năng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: không bắt ràng buộc phải nhập thông tin quyển (khai sinh) trên bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN và 16TH), tuy nhiên ứng dụng vẫn không cấp mã NPT như cũ và thông báo trả ra lý do không cấp mã như sau: “Tạm thời chưa cấp MST cho NPT có giấy khai sinh không có thông tin quyển số” (trường hợp này NPT không được cấp mã nhưng cơ quan thuế vẫn xét cho giảm trừ gia cảnh theo quy định)
  • Sửa tên cột 13 thành “CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT”
  • Sửa thông báo lỗi từ “Nhập đồng thời các thông tin số, quyển, quốc gia, tỉnh, huyện và xã” thành  “Nhập đồng thời các thông tin số, quốc gia, tỉnh, huyện và xã”(bỏ chữ quyển).
 1. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế khác (trừ TNCN) bao gồm:
 • Tờ khai thuế GTGT (dành cho NNT khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) mẫu 01/GTGT:
  • Bổ sung thêm chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a] trên tờ khai 01/GTGT và Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (phụ lục 01-7/GTGT) kèm theo tờ khai.
  • Bỏ phụ lục Bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV bán ra mẫu 01-1/GTGT, Bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV mua vào mẫu 01-2/GTGT.
 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Bỏ phụ lục Bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV mua vào mẫu 01-2/GTGT.
 • Tờ khai thuế GTGT (dành cho NNT nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu) mẫu 04/GTGT: Bỏ phụ lục Bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV bán ra mẫu 04-1/GTGT.
 • Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC: Bỏ hai chỉ tiêu về Số và Ngày của hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm.
 • Báo cáo hóa đơn nhận in BC01/AC: Bỏ chỉ tiêu Địa chỉ của Tổ chức, cá nhân đặt in/sử dụng phần mềm tự in hóa đơn.
 • Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu BC21/AC): Cập nhật danh mục lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn tại cột Ghi chú.
 • Bổ sung bảng phân bổ tiền thuế TNDN theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh xổ số mẫu 02/PL-XSĐT đính kèm tờ khai 03/TNDN.
 • Tờ khai phí BVMT mẫu 01/BVMT, tờ khai quyết toán phí BVMT mẫu 02/BVMT: hỗ trợ tính chỉ tiêu số phí phải nộp trong kỳ (cột 6) theo công thức và cho phép sửa.
 • Cập nhật danh mục địa bàn hành chính, đổi tên “Chi cục Thuế thị xã Bắc Cạn” thành “Chi cục Thuế thành phố Bắc Cạn”
 1. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.0
 • Nâng cấp các chức năng ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.0 nêu trên.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *