07/01/2017 – Thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.0, iTaxviewer 1.3.0

Nâng cấp ứng dụng iHTKK – Hỗ trợ khai thuế qua mạng phiên bản 3.4.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0.


Hướng dẫn hoàn thuế điện tử
Hướng dẫn hoàn thuế điện tử

  • Chi tiết hướng dẫn thủ tục Hoàn thuế Điện tử.
  • Đăng ký tờ khai 01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết hướng dẫn Hoàn Thuế điện tử.


Nhắm đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Hải Phòng. TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO sẽ tiến hành nâng cấp phiên bản iHTKK mới 3.4.0 và iTaxViewer 1.3.0 để đáp ứng được nhiệm vụ được đặt ra.

Nội dung chi tiết thông báo vui lòng tham khảo phía dưới đây:


Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.0, iTaxviewer 1.3.0

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Hải Phòng.

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.0 đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Hải Phòng:

Nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.0 đáp ứng triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Hoàn thuế điện tử theo quy định nghiệp vụ hiện hành, bao gồm:

a. Đáp ứng thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính

– Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT.

– Nâng cấp Chức năng Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế.

– Nâng cấp Chức năng Xem thông báo hoàn thuế.

– Nâng cấp Chức năng Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh.

b. Đáp ứng thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính

– Nâng cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-1/TB-TĐT.

– Nâng cấp Thông báo Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-2/TB-TĐT.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0:

– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.0.

Bắt đầu từ ngày 09/01/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.0, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.0, iTaxViewer 1.3.0: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: iHTKK Hướng dẫn sử dụng Hoàn Thuế điện tử cho Người nộp Thuế (626 downloads)

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của người nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ người nộp thuế về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.


 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *