06/01/2017 – Thông báo tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng

Từ 17h00 ngày 6/1/2017 tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng. Doanh nghiệp không thể truy cập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn đến hết ngày 8/1/2017. Nội dung cập nhật hệ thống Thuế ngày 06/01/2017. Nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử tại 13 Cục Thuế. Chi tiết[xem thêm …]