Thông báo V/v thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp CKS công cộng

thong bao 27-07-2016

Tóm tắt nội dung thông báo Thuế ngày 27/07/2016

Theo thông báo của Tổng cục Thuế công bố ngày 27/07/2016, căn cứ theo Công văn số 187/NEAC-HCTH thông báo về thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng. Thông báo có danh sách nhà cung cấp dịch vụ và thời gian hiệu lục của giấy phép cũng như hạn sử dụng chữ ký số.

Thông báo dưới dây của Tổng cục Thuế, nhằm cung cấp những thông tin chính xác về dịch vụ của những nhà cung cấp chữ ký số cho Người nộp Thuế. Tránh nhầm lẫn và lừa đảo của một số đối tượng kinh doanh chữ ký số dựa vào thời hạn trên để đánh lừa Người sử dụng gia hạn hoặc chuyển đổi nhà cung cấp.

Lưu ý với Người sử dụng, nếu đang sử dụng chữ ký số của những nhà cung cấp bên dưới, có ngày hết hạn như bên dưới có thể yên tâm sử dụng tiếp dịch vụ như bình thường, nhà cung cấp dịch vụ sẽ có nhiệm vụ gia hạn và cập nhật dịch vụ cho Khách hàng.


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Thông tin thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức
cung cấp dịch vụ CKS công cộng

Căn cứ Công văn số 187/NEAC-HCTH ngày 21/7/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông về thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS) công cộng, Tổng cục Thuế thông tin chi tiết về thời hạn giấy phép và thời hạn chứng thư số như sau:

STT
Doanh nghiệp
Giấy phép
Chứng thư số
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ngày cấp
Ngày hết hạn
1
CKCA
31/05/2011
31/05/2016
11/11/2011
11/11/2016
2
Newtel-CA
13/07/2011
13/07/2016
21/11/2013
21/11/2018
3
Safe-CA
25/08/2011
25/08/2016
03/10/2012
03/10/2017
4
SmartSign
04/11/2011
04/11/2016
26/11/2012
26/11/2017
5
CA2
27/08/2015
27/08/2020
24/09/2015
24/09/2020
6
BKAV-CA
17/03/2015
17/03/2025
15/05/2015
15/05/2020
7
Viettel-CA
28/09/2015
28/09/2020
02/10/2015
02/10/2020
8
FPT-CA
12/10/2015
12/10/2020
21/10/2015
21/20/2020
9
VNPT-CA
Đang trong quá trình xin cấp lại Giấy phép
16/12/2009
16/12/2019

Các nhà cung cấp chứng thư số đã hết hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đang trong quá trình làm thủ tục với Bộ Thông tin và Truyền thông để cấp lại giấy phép.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng chực chữ ký số công cộng đang sử dụng để kiểm tra thời hạn chữ ký số, đảm bảo việc khai và nộp thuế điện tử không bị gián đoạn.

Trân trọng cảm ơn./.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *