Thông báo V/v thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp CKS công cộng

thong bao 27-07-2016

Tóm tắt nội dung thông báo Thuế ngày 27/07/2016 Theo thông báo của Tổng cục Thuế công bố ngày 27/07/2016, căn cứ theo Công văn số 187/NEAC-HCTH thông báo về thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng. Thông báo có danh sách[xem thêm …]