Hướng dẫn nâng cấp Windows XP SP2 lên SP3 kê khai Thuế

chukysotot_vn_huong_dan_nang_cap_windows_xp_sp3

Hệ thống nhân tờ khai kê khai Thuê, nộp Thuế điện tử của cổng thông tin điện tử Chính phủ Tổng cục Thuế Việt Nam, nâng cấp phiên bản mới v3.xx yêu cầu các máy tính của Khác hàng khi truy cập bắt buộc phải sủ dụng Windows XP sp3 (hoặc cao hơn) và sử[xem thêm …]