Hướng dẫn Hoàn Thuế điện tử – Đăng ký, Gửi mẫu tờ khai 01/ĐNHT

Nội dung bổ sung giấy đề nghị hoàn

Dịch vụ Hoàn Thuế điện tử trên phần mềm iHTKK. Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế. Bài viết này sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp sử dụng các chức năng hoàn thuế điện tử mới được nâng cấp (08/01/2017). Hướng dẫn[xem thêm …]