Hướng dẫn Hoàn Thuế điện tử – Đăng ký, Gửi mẫu tờ khai 01/ĐNHT

Nội dung bổ sung giấy đề nghị hoàn

Dịch vụ Hoàn Thuế điện tử trên phần mềm iHTKK. Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế.

Bài viết này sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp sử dụng các chức năng hoàn thuế điện tử mới được nâng cấp (08/01/2017). Hướng dẫn bằng hình ảnh trực quan dễ hiểu giúp các bạn nắm bắt dễ hơn quy trình và các bước thực hiện. Tạo điều kiện tốt nhất cho Người nộp Thuế sử dụng các chức năng và dịch vụ trên hệ thống Kê khai Thuế qua mạng.

Chọn nhanh nghiệp vụ cần xem:

 1. Nộp giấy đề nghị hoàn
 2. Tra cứu hồ sơ hoàn thuế
 3. Xem thông báo kết quả hoàn thuế
 4. Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
 5. Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

Các chức năng mới của dịch vụ Hoàn thuế điện tử


Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng mới, đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ Hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng:

 1. Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT
 2. Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT
 3. Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế
 4. Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế
 5. Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

Nộp giấy đề nghị Hoàn trả thu ngân sách Nhà nước – 01/ĐKHT


Hướng dẫn Người nộp Thuế kê khai tờ khai 01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả hoàn thu ngân sách Nhà nước. Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế.

Các bước thực hiện Hoàn Thuế điện tử:

Bước 1. Đăng ký giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT

 • Truy cập trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn đăng nhập
 • Từ Menu chức năng chọn “Tài khoản“, chọn “Đăng ký tờ khai“, sau đó chọn “Đăng ký thêm tờ khai
 • Tích chọn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
 • Nhấn nút “Tiếp tục“, nhấn tiếp nút “Chấp nhận
 • Hệ thống sẽ đăng ký và hiển thị tờ “01/ĐNHT” vào danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
Hướng dẫn hoàn thuế điện tử
Hướng dẫn hoàn thuế điện tử

Bước 2. Kê khai tờ khai “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”

 • Từ menu chức năng các bạn chọn “Kê khai trực tuyến
 • Sau đó chọn thông tin như hình dưới:
Màn hình chọn tờ khai hoàn Thuế
Màn hình chọn tờ khai hoàn Thuế
 • Chọn “Tiếp tục” để bắt đầu Kê khai
 • Biểu mẫu tờ khai 01/ĐNHT sẽ được hiển thị để Người sử dụng nhập thông tin.
 1. Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập
 2. Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
 3. Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II
 4. Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II
 5. Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập
 6. Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng
 7. Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ – Đến kỳ )
  • Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.
  • Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.
  • Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.
  • Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.
  • Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.
Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn
Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn

Nút chức năng trên màn hình Kê khai:

 • “Nhập lại” để xóa hết dữ liệu đã nhập
 • Lưu bản nháp” để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập. (Nên thực hiện 2 phút 1 lần để lưu bản nháp).
 • Kích vào nút “Hoàn thành kê khai“, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình hoàn thành:
Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn
Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn

Bước 3. Hoàn thành kê khai

Một số nút chức năng trên màn hình Hoàn thành kê khai:

 • “Sửa lại” để quay lại màn hình kê khai
 • “Tờ khai XML” để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml.
 • Kích vào “Ký và nộp tờ khai” để xác nhận ký và gửi tờ khai tới cơ quan Thuế.
Ký tệp tờ khai thành công
Ký tệp tờ khai thành công
 • Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã PIN,
 • Xác nhận mã PIN và chọn “Chấp nhận
 • Hệ thống sẽ thông báo: “Ký tệp tờ khai thành công

Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến Cơ quan Thuế. Người nộp Thuế có thể xem giấy đề nghị hoàn đã gửi.

 • Tại Menu chức năng “Hoàn thuế“,
 • Chọn tiếp “Tra cứu hồ sơ hoàn thuế

Tra cứu giấy đề nghị Hoàn trả thu ngân sách Nhà nước – 01/ĐKHT


Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế. Xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước tra cứu Hoàn Thuế điện tử:

Bước 1. Vào mục tra cứu Hoàn thuế

 • Từ menu chức năng chọn “Hoàn thuế“,

Bước 2. Lọc giấy Hoàn thuế theo điều kiện

 • Chọn “Tra cứu giấy để hoàn“,
 • Tại màn hình tra cứu chọn các tiêu chí sau:
  ⇒ Mã giao dịch điện tử: Cho phép nhập
  ⇒ Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT
  ⇒ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
  ⇒ Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: Cho phép nhập
  ⇒ Kỳ hoàn thuế từ kỳ… Đến kỳ: Cho phép nhập
 • Chọn nút “Tra cứu” để hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập
Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn
Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn

Bước 3. Chọn giấy đề nghị hoàn cần tra cứu

 • Hệ thống sẽ hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn Thuế, phù hợp với điều kiện tra cứu ở trên.
 • Nếu bạn muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem.
 • Tại đây bạn có thể xem được những thông tin cơ bản như: Kỳ hoàn thuế, loại giấy đề nghị, lần nộp, ngày và nơi nộp, trạng thái, …

Xem thông báo kết quả giấy đề nghị Hoàn trả thu ngân sách Nhà nước


Nghiệp vụ này cho phép Người nộp thuế có thể tra cứu, xem thông báo kết quả hoàn Thuế. Giúp bạn có thể dễ dàng xem được nội dung và kết quả của giấy đề nghị Hoàn.

Các bước tra cứu kết quả hồ sơ hoàn Thuế

Bước 1. Vào mục tra cứu Hoàn thuế

 • Từ menu chức năng chọn “Hoàn thuế“,
 • Lọc Giấy đề nghị Hoàn, sau đó chọn “Tra cứu“,
Xem thông báo kết quả hoàn thuế
Xem thông báo kết quả hoàn thuế
 • Trong danh sách kết quả “Tra cứu giấy đề nghị hoàn“, chọn “Thông báo“,
 • Màn hình hiển thị kết quả “Tra cứu thông báo hoàn thuế“, chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo.
Tra cứu thông báo hoàn thuế
Tra cứu thông báo hoàn thuế

Lưu ý: Nếu không mở được thông báo, vui lòng cài phần mềm iTaxViewer trước khi mở thông báo. Xem hướng dẫn cài phần mềm tại đây:  iTaxViewer (2468 downloads)


Gửi bổ sung điều chỉnh giấy đề nghị Hoàn trả thu ngân sách Nhà nước


Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh của giấy đề nghị hoàn. Nghiệp vụ này tạo điều kiện rất nhiều cho Doanh nghiệp khi cần bổ sung thêm, điều chỉnh giấy đề nghị hoàn khi đã nộp thành công.

Các bước gửi bổ sung giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử:

Bước 1. Vào mục tra cứu Hoàn thuế

 • Từ menu chức năng chọn “Hoàn thuế“,
 • Lọc Giấy đề nghị Hoàn, sau đó chọn “Tra cứu“,
Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
 • Trong danh sách kết quả “Tra cứu giấy đề nghị hoàn“, chọn “Hồ sơ bổ sung điều chỉnh“,
 • Màn hình sẽ sẽ chuyển tiếp sang cửa sổ “Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh“,
Màn hình gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
Màn hình gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
 1. Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong combobox “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 1” hoặc “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 2
 2. Hồ sơ: Ấn vào nút “Chọn hồ sơ“, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy của bạn (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)
  Màn hình upload file
  Màn hình upload file
 3. Ký điện tử: Yêu cầu cắm thiết bị chữ ký số và nhập mã PIN để ký. Hệ thống sẽ thông báo “Ký tệp tờ khai thành công“,
  Ký tệp tờ khai thành công
  Ký tệp tờ khai thành công
 4. Chọn “Gửi hồ sơ”, để hoàn tất quá trình bổ sung giấy đề nghị Hoàn. Hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến cơ quan Thuế. Bạn nên kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình “Tra cứu hồ sơ hoàn Thuế” và chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.
  Nội dung bổ sung giấy đề nghị hoàn
  Nội dung bổ sung giấy đề nghị hoàn

Hủy giấy đề nghị Hoàn trả thu ngân sách Nhà nước


Cho phép người nộp thuế HỦY nội dung giấy đề nghị hoàn. Nghiệp vụ này cho phép Người nộp Thuế hủy giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách Nhà nước đã lập.

Các bước HỦY giấy đề nghị hoàn Thuế điện tử:

Bước 1. Vào mục tra cứu Hoàn thuế

 • Từ menu chức năng chọn “Hoàn thuế“,
 • Lọc Giấy đề nghị Hoàn, sau đó chọn “Tra cứu“,
Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh
 • Trong danh sách kết quả “Tra cứu giấy đề nghị hoàn“, chọn “Hồ sơ bổ sung điều chỉnh“,
 • Màn hình sẽ sẽ chuyển tiếp sang cửa sổ “Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh“,
Hủy đề nghị hoàn
Hủy đề nghị hoàn
 1. Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong danh sách chọn “Hủy đề nghị hoàn thuế
 2. Hồ sơ: Ấn vào nút “Chọn hồ sơ“, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy của bạn (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)
  Chọn tệp hủy đề nghị hoàn
  Chọn tệp hủy đề nghị hoàn
 3. Ký điện tử: Yêu cầu cắm thiết bị chữ ký số và nhập mã PIN để ký. Hệ thống sẽ thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”,
  Ký tệp tờ khai thành công
  Ký tệp tờ khai thành công
 4. Chọn “Gửi hồ sơ”, để hoàn tất quá trình HỦY giấy đề nghị Hoàn.

Nguồn: chukysotot.vn


Mọi thắc mắc hay thông tin liên hệ, vui lòng để lại bình luận phía dưới hoặc liên lạc theo thông tin trên website. Xin cảm ơn!

Chúc các bạn thành công!!!


 

Bình luận Facebook

12 thoughts on “Hướng dẫn Hoàn Thuế điện tử – Đăng ký, Gửi mẫu tờ khai 01/ĐNHT

 1. Nguyễn Thị Bích Châu says:

  Tôi đã làm theo các bước hướng dẫn, nhưng khi chọn “Đăng ký thêm tờ khai” thì không có hiện ra ô mẫu 01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước để tích chọn , tôi phải làm sao?

  • Mai Hoàng Long says:

   Cảm ơn chị Châu,
   Hiện tại việc Hoàn thuế thu ngân sách nhà nước đang áp dụng thử nghiệm tại một số Quận, Huyện, Thành phố. Nếu chị không thấy tờ khai để đăng ký, có nghĩa là doanh nghiệp bên chị chưa được áp dụng sử dụng dịch vụ Hoàn thuế điện tử.
   Chị vui lòng liên hệ cán bộ quản lý thuế của mình để được giải thích thêm ạ!
   Chúc chị hoàn thành tốt công việc.

 2. NGOC VI says:

  Tôi làm sai đề nghi hoan thuế nhưng nộp lại thì lại báo bị trùng tờ khai đã nộp lần trước!

 3. Chung Anh says:

  Dạ Công ty em đang làm hủy đề nghị hoàn, anh chị trong hội có mẫu Hủy đề nghị hoàn cho mình xin với ạ, em cảm ơn nhiều!

 4. My Dieu says:

  Chao Anh chi
  Cho em hoi khi nao kinh can lam giay huy de nghi hoan thue vay? Em lam ho so hoan thue nop truc tiep toi co quan thue co duoc khong ak? Nho anh chi tu van giup.
  Tran trong cam on

 5. Trần Thị Thuận says:

  Anh / Chị ơi em muốn nộp hồ sơ hoàn thuế trên hỗ trợ kê khai . Em làm lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ . Mong các anh chị tiền bối hướng dẫn giúp em làm từng bước với ak . Em cám ơn Anh/Chị rất nhiều !

 6. thủy says:

  Tôi làm sai đề nghi hoan thuế nhưng nộp lại thì lại báo bị trùng tờ khai đã nộp lần trước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *