Chứng từ bị Ngân hàng Thương mại hoàn trả

chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

Hoàn lại tiền do Mã số thuế và Tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp Nguyên nhân: Xảy ra với trường hợp lập GNT nộp thay Thông tin người gửi: Tên doanh nghiệp nộp (Doanh nghiệp được NH trích tài khoản) MST trong trường Remark: MST được nộp thuế (MST thụ hưởng) ⇒ Cách xử[xem thêm …]