Chứng từ bị Ngân hàng Thương mại hoàn trả

chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả


  1. Hoàn lại tiền do Mã số thuế và Tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp

Nguyên nhân: Xảy ra với trường hợp lập GNT nộp thay

  • Thông tin người gửi: Tên doanh nghiệp nộp (Doanh nghiệp được NH trích tài khoản)
  • MST trong trường Remark: MST được nộp thuế (MST thụ hưởng)

Cách xử lý : Hướng dẫn các NH phục vụ khi chuyển điện sang NHTM giữ tài khoản KBNN gửi kèm 1 điện tra soát tên và MST được hưởng để giao dịch không bị hoàn trả do Tên và MST không khớp.


  1. Hoàn lại tiền do sai thông tin mã chương

Theo CV 16339/BTC-TCT  ngày 10/11/2014 thông tin mã chương không bắt buộc NNT phải điền. Nếu NHTM thấy sai mã chương thì NH phải tra soát hoặc phối hợp với NNT để xác định đúng mã chương không hoàn trả lại tiền cho DN.


  1. Hoàn tiền liên quan đến Thiếu/ Sai DBHC

Trả lời: Báo với NNT lập lại GNT, tại thông tin nơi phát sinh khoản thu NNT chọn vào ô Quận/Huyện hoặc Phường /xã để chọn chi tiết thông tin địa chỉ của Cơ quan quản lý thu.


  1. Hoàn tiền do thiếu mã CQQL Thu/ thiếu Tên CQTHU

Nguyên nhân: Do NNT khi lập GNT chọn sai mã cơ quan thu

Ví dụ: NNT nộp đến cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội nhưng chọn đến KBNN : KBNN Ba Đình- Hà Nội.

Cách xử lý: NNT lập lại GNT theo các cách sau:

 NNT lập lại GNT trong GNT chọn Cơ quan quản lý thu và KBNN được tương ứng với nhau.

Ví dụ: DN nộp đến cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP hà Nội  phải chọn VP KBNN Hà Nội.

Trường hợp đặc biệt : các DN có mã chương 554, 154 do Cục Thuế  Hà Nội, và Cục Thuế Bình Dương quản lý thì VP KBNN không thu 2 mã chương này , NNT phải nộp về KBNN Quận/Huyện nơi địa bàn DN đóng”. Vậy ở mục địa bàn hành chính, NNT chọn đến mục Quận Huyện hoặc Phường Xã nơi địa bàn DN đóng.


  1. Hoàn tiền do sai/thiếu mã tiểu mục

Theo CV 16339/BTC-TCT  ngày10/11/2014  trách nhiệm của NHTM phối hợp thu, NHTM ủy nhiệm thu : Bổ sung thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục trên chứng từ chuyển tiền gửi KBNN khi nhận được chứng từ do NHTM khác chuyển đến bị thiếu mã Chương, mã Tiểu mục


Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *