Khắc phục thành công lỗi: nhantokhai.gdt.gov.vn không đăng nhập được

Sửa lỗi đăng nhập nhantokhai.gdt.gov.vn bị thoát ra ngoài

Không đăng nhập được vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn và nopthue.gdt.gov.vn là một lỗi thường gặp trong quá trình nộp Thuế và kê khai Thuế qua mạng. Hôm nay, Chữ ký số tốt VN sẽ hướng dẫn các bạn cách KHẮC PHỤC 100% THÀNH CÔNG lỗi không đăng nhập được vào hệ thống nhận tờ Khai và nộp[xem thêm …]

Chứng từ bị Ngân hàng Thương mại hoàn trả

chứng từ bị ngân hàng thương mại hoàn trả

Hoàn lại tiền do Mã số thuế và Tên doanh nghiệp nộp thuế không khớp Nguyên nhân: Xảy ra với trường hợp lập GNT nộp thay Thông tin người gửi: Tên doanh nghiệp nộp (Doanh nghiệp được NH trích tài khoản) MST trong trường Remark: MST được nộp thuế (MST thụ hưởng) ⇒ Cách xử[xem thêm …]