Hướng dẫn kiểm tra Hệ điều hành Windows đang sử dụng trên máy tính

system info kiểm tra hệ điều hành đang sử dụng

Để được hỗ trợ, tư vấn tốt nhất, thì việc Khách hàng tự nhận biết được hệ điều hành mình đang sử dụng là quan trọng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra được và dễ dàng nhận biết hơn về những hệ điều hành máy tính mà các bạn đang sử[xem thêm …]