Cài đặt phần mềm HTKK mới nhất

Cài đặt, hướng dẫn kê khai thuế

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm HTKK – hỗ trợ kê khai mới nhất. Phần mềm HTKK tên chính xác là iHTKK – Hỗ trợ kê khai do Cục Thuế Việt Nam phát hành với mục đích hỗ trợ người dùng doanh nghiệp thuận tiện hơn trong[xem thêm …]