Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp Thuế điện tử

hướng dẫn lấy lại mật khẩu trang nộp thuế điện tử (4)

Đặc thù công việc Kế toán vô cùng căng thẳng, mỗi một Nhân viên Kế toán phải xử lý và ghi nhớ vô vàn con số, dữ liệu, … Chính vì vậy quên mật khẩu nộp thuế điện tử mặc định do tổng cục Thuế cấp lần đầu là một chuyện quá bình thường. Các[xem thêm …]