Các bước đăng ký Nộp thuế điện tử

giới thiệu, các bước đăng ký nộp thuế điện tử

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức[xem thêm …]