Thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.9

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.9, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.1.3, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.5 đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử tích hợp hệ thống quản lý thuế tập trung (eTax)

         Để đáp ứng nâng cấp triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử tích hợp hệ thống quản lý thuế tập trung eTax, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.9, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.1.3 và ứng dụng Hỗ trợ  đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.5, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Kê khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.9:

    Nâng cấp sinh Mã giao dịch điện tử cho từng tờ khai kê khai trên ứng dụng.

    Nâng cấp chức năng Tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo theo Mã giao dịch điện tử.

    Nâng cấp mẫu trả thông báo xác nhận đã nộp hồ sơ thuế điện tử cho Người nộp thuế.

    Nâng cấp chuyển đổi, cập nhật trạng thái danh sách 200 doanh nghiệp triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử tích hợp hệ thống quản lý thuế tập trung eTax tại hai tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh khi đăng nhập trên ứng dụng iHTKK sẽ có thông báo: “Tài khoản của quý khách đã được chuyển đổi sang hệ thống mới. Đề nghị quý khách đăng nhập lại theo đường dẫn: thuedientu.gdt.gov.vn”.

2. Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.1.3:

    Nâng cấp cập nhật trạng thái danh sách 200 doanh nghiệp triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử tích hợp hệ thống quản lý thuế tập trung eTax tại hai tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh khi đăng nhập trên ứng dụng iHTKK sẽ có thông báo: “Tài khoản của quý khách đã được chuyển đổi sang hệ thống mới. Đề nghị quý khách đăng nhập lại theo đường dẫn: thuedientu.gdt.gov.vn”.

3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.1.5:

    Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.1.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.9.

    Tải bộ cài iTaxViewer 1.1.5: Tại đây.

         Bắt đầu từ ngày 09/07/2016, khi kê khai thuế và nộp thuế điện tử, gia hạn chữ ký số có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, Người nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng tại ứng dụng iHTKK 3.1.9, ứng dụng NTĐT 3.1.3, iTaxViewer 1.1.5 thay cho các phiên bản trước đây.

         Trong quá trình sử dụng nếu có khó khăn, vướng mắc, Người nộp thuế liên hệ với đầu mối hỗ trợ của các Cục Thuế/Chi cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ Người nộp thuế về ứng dụng iHTKK, NTĐT, iTaxViewer để được các Cơ quan Thuế hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

                      Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *