Giới thiệu, khái niệm – Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn điện tử (HDDT) có thông tin người mua, người bán, có giá trị tương đương hóa đơn đỏ. Được phát hành, lưu trữ và sử dụng trên hệ thống điện tử và Internet. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ. Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch[xem thêm …]