Sửa lỗi không đăng nhập được vào hệ thống kê khai, nộp thuế của Tổng cục Thuế

không vào được trang kê khai thuế

Nếu bạn đang không vào được trang thuedientu.gdt.gov.vn vui lòng tham khảo bài viết sau:- Cài đặt Java kê khai Thuế điện tử eTax mới đơn giản- Chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống mới Nếu bạn đăng nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn và nopthue.gdt.gov.vn lại bị quay lại màn hình đăng nhập. Vui lòng[xem thêm …]