Tải xuống phần mềm HTKK – hỗ trợ kê khai Thuế

Tải xuống phần mềm htkk - hỗ trợ kê khai

 


TẢI XUỐNG PHẦN MỀM HTKK – HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ


 1. Phần mềm HTKK – Hỗ trợ kê khai (iHTKK) mới nhất ⇒  HTKK mới nhất (595 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 2. iTaxViewer – Ứng dụng hỗ trợ đọc tờ khai XML  ⇒  iTaxViewer mới nhất (507 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 3. eSigner – Bộ phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai qua mạng, sử dụng trình duyệt Chrome, Cốc cốc hoặc Microsoft Edge ⇒ eSigner 1.0.8 (13 downloads)
 4. Java mới nhất hoặc phiên bản Java ổn định (8.91) ⇒  Java 8.91 (2635 downloads)  hoặc Java 8.91 (.rar) (926 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 5. Công cụ hỗ trợ thiết lập Java   Java Config (.exe) (1053 downloads)  hoặc Java Config (.rar) (558 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 6. Công cụ hỗ trợ từ xa – Teamviewer  Teamviewer (.exe) (255 downloads)  hoặc Teamviewer (.rar) (283 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)

Chú ý: Nếu máy tính của bạn chặn tải xuống tập tin “.exe” vui lòng nhấn vào “.rar


PHẦN MỀM LIÊN QUAN KHÁC


 1. WinRar – phần mềm giải nén tập tin ⇒  Winrar (.exe) (288 downloads) hoặc Winrar (.zip) (284 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 2. Unikey – bộ gõ tiếng Việt ⇒ Unikey (.exe) (256 downloads)  hoặc Unikey (.rar) (253 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 3. CutePDF – phần mềm tạo, kết xuất file PDF ⇒ Cute PDF (.rar) (353 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 4. Foxit Reader – phần mềm đọc file PDF ⇒ Foxit Reader - Phần mềm hỗ trợ đọc file PDF (298 downloads)  hoặc Foxit Reader - Phần mềm hỗ trợ đọc file PDF (.rar) (278 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 5. Office 2007 – phần mềm soạn thảo văn bản ⇒ Microsoft Office 2007
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)

Chú ý: Những phần mềm trên, đều đã được kiểm tra là an toàn và không có virut. Một số phần mềm có yêu cầu bản quyền, Chữ ký số tốt VN không chịu trách nghiệm khi Khách hàng tự ý sử dụng, sao chép trái phép bản quyền của người khác hoặc nhà Sản xuất.

Các bạn có thể yêu cầu phần mềm ở phía dưới, chúng tôi sẽ cập nhật file cài đặt và hướng dẫn cho các bạn.
Đừng quền chia sẻ bài viết này để góp phần ủng hộ chúng tôi, Xin cảm ơn!


Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *