Tải xuống phần mềm HTKK – hỗ trợ kê khai Thuế

Tải xuống phần mềm htkk - hỗ trợ kê khai


TẢI XUỐNG PHẦN MỀM HTKK – HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ


 1. Phần mềm HTKK – Hỗ trợ kê khai (iHTKK) mới nhất ⇒  HTKK mới nhất (547 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 2. iTaxViewer – Ứng dụng hỗ trợ đọc tờ khai XML  ⇒  iTaxViewer mới nhất (459 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 3. Java mới nhất hoặc phiên bản Java ổn định (8.91) ⇒  Java 8.91 (2344 downloads)  hoặc Java 8.91 (.rar) (854 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 4. Công cụ hỗ trợ thiết lập Java   Java Config (.exe) (1018 downloads)  hoặc Java Config (.rar) (525 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 5. Công cụ hỗ trợ từ xa – Teamviewer  Teamviewer (.exe) (218 downloads)  hoặc Teamviewer (.rar) (219 downloads) (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)

Chú ý: Nếu máy tính của bạn chặn tải xuống tập tin “.exe” vui lòng nhấn vào “.rar


PHẦN MỀM LIÊN QUAN KHÁC


 1. WinRar – phần mềm giải nén tập tin ⇒  Winrar (.exe) (255 downloads) hoặc Winrar (.zip) (230 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 2. Unikey – bộ gõ tiếng Việt ⇒ Unikey (.exe) (220 downloads)  hoặc Unikey (.rar) (212 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 3. CutePDF – phần mềm tạo, kết xuất file PDF ⇒ Cute PDF (.rar) (318 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 4. Foxit Reader – phần mềm đọc file PDF ⇒ Foxit Reader - Phần mềm hỗ trợ đọc file PDF (270 downloads)  hoặc Foxit Reader - Phần mềm hỗ trợ đọc file PDF (.rar) (246 downloads)
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)
 5. Office 2007 – phần mềm soạn thảo văn bản ⇒ Microsoft Office 2007
  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng)

Chú ý: Những phần mềm trên, đều đã được kiểm tra là an toàn và không có virut. Một số phần mềm có yêu cầu bản quyền, Chữ ký số tốt VN không chịu trách nghiệm khi Khách hàng tự ý sử dụng, sao chép trái phép bản quyền của người khác hoặc nhà Sản xuất.

Các bạn có thể yêu cầu phần mềm ở phía dưới, chúng tôi sẽ cập nhật file cài đặt và hướng dẫn cho các bạn.
Đừng quền chia sẻ bài viết này để góp phần ủng hộ chúng tôi, Xin cảm ơn!


Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *