Tải xuống phần mềm HTKK – hỗ trợ kê khai Thuế

Tải xuống phần mềm htkk - hỗ trợ kê khai

TẢI XUỐNG PHẦN MỀM HTKK – HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ Phần mềm HTKK – Hỗ trợ kê khai (iHTKK) mới nhất ⇒  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng) iTaxViewer – Ứng dụng hỗ trợ đọc tờ khai XML  ⇒  (xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng) Java mới nhất hoặc phiên bản Java ổn định (8.91) ⇒   hoặc[…]